CONSELL ESCOLAR

És el màxim òrgan de participació i decisió. Està format per representants de l’equip directiu, del professorat, de l’alumnat, dels pares, del personal d’administració i serveis i de l’Ajuntament. Cada dos anys hi ha eleccions per a renovarne el 50% dels càrrecs.

 

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

Tenen la funció de seleccionar els llibres de text, organitzar l’assignatura, concretar criteris d’avaluació i coordinar el professorat de l’especialitat. Els Caps de Departament es reuneixen en la Comissió de Coordinació Pedagògica.

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Està format pel psicopedagog, l’especialista en Pedagogia Terapèutica i el professorat que imparteix programes educatius específics. Les seues funcions són l’orientació de l’alumnat, el diagnòstic de problemes d’aprenentatge, la coordinació dels programes educatius i de reforç que realitza el professorat, el suport a l’alumnat amb necessitats educatives i l’assessorament en les tutories.

 

TUTOR/A

És el professorat encarregat del grup d’alumnes. Atén als pares, als alumnes, coordina l’avaluació i als professors que fan classe al grup. A principi de curs les famílies són convocades pel tutor/a a una reunió informativa. S’hi presenta l’horari, pla del curs, activitats, horari de visites, etc. Cada professor/a té una hora setmanal dedicada a l’atenció a pares. S’ha de sol·licitar l’entrevista amb antelació fent ús del llibre de visites que hi ha en consergeria.

 

JUNTA DE DELEGATS

Cada grup d’alumnes triarà un/a delegat/ada que tindrà com a missió fonamental la de servir de portaveu i representant del seu grup, en tots aquells assumptes que l’afecten. Els delegats triats en cada grup, es comprometen a assistir a totes les reunions de la Junta de Delegats i a informar puntualment el seu grup dels temes que s’hi tracten. En cas d’incompliment de les funcions assignades, els delegats/ades cessaran en el seu càrrec i es procedirà a una nova elecció.

 

DEPARTAMENT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

Està format per la Vicedirecció, com a responsable de la seua coordinació i funcionament, un professor/a voluntari de cada Departament Didàctic, almenys un/a representant de l’AMPA i un altre/a representant de l’Associació d’Alumnes. S’encarrega de promoure, coordinar i organitzar les activitats que es realitzen al llarg del curs: activitats culturals (xarrades, conferències, exposicions, projeccions, concursos literaris, eixides educatives, etc.), activitats esportives, elaboració de la revista escolar Ola 18, representacions teatrals, intercanvis amb centres escolars en l’estranger, benvinguda a l’alumnat de 1r d’ESO i comiat de l’alumnat de 2n de Batxillerat, tallers, viatges d’estudis...

Les activitats que es realitzen fora del recinte escolar tenen la mateixa consideració i tractament a nivell disciplinari que les realitzades dins. Per a qualsevol eixida del Centre la família rep informació de les dades de l’activitat i ha d’emplenar una autorització en la qual, a més, es responsabilitza del correcte comportament del seu fill/a.

Els/Les alumnes que no respecten les normes de convivència del Centre i hagen comés faltes o se’ls haja obert expedient disciplinari, no podran participar en les activitats extraescolars que s’hi organitzen. Cal tenir en compte que, en cas d’haver anticipat diners per a participar en alguna activitat, no se li podran tornar si en condiciona la realització per part de tot el grup.

 

LA BIBLIOTECA

La biblioteca del Centre constitueix un espai d’estudi i lectura a la disposició de tots els membres de la comunitat educativa. A més de disposar-hi d’un ambient adequat d’estudi, s’hi poden realitzar consultes en els fons existents, a través d’Internet, i/o utilitzar el sistema de préstecs per a treballar també a casa. A més a més, a través del Club de Lectura coordinat per la professora Clara Andreu, s’hi realitzen activitats d’animació a la lectura, trobades amb autors/es, contacontes, campanyes de donació de llibres, etc. Estarà atesa per un tècnic en biblioteconomia subvencionat parcialment per l’AMPA del Centre.

Està en funcionament tant pels matins com per les vesprades. Per a accedir al servei de préstecs cal presentar el carnet escolar.

Horari de la Biblioteca: matins de 10.00 a 13.00 (inclosos els esbarjos) i vesprades de 18.00 a 21.00

 

AMPA

(Associació de Mares i Pares d’Alumnes)

 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

L’associació representa les famílies i potencia la col·laboració amb el Centre en totes les activitats possibles. S’encarrega també de gestionar el lloguer de les taquilles destinades a l’alumnat, tot donant prioritat als més xicotets. L’associació s’autofinança mitjançant una quota anual única per família.

Utilitzeu-ne la bústia de suggeriments!!!

 

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

La seua funció és la de coordinar les peticions, suggeriments i propostes de l’alumnat per a millorar l’educació i formació en el Centre, i col·laborar en l’organització d’activitats extraescolars i complementàries.

Utilitzeu-ne la bústia de suggeriments!!!

 

PIJ

El Punt d’Informació Juvenil depèn del Centre 14 (Regidoria de Joventut) i té com a funció transmetre informació d’interès per a l’alumnat sobre estudis, eixides professionals, activitats, beques, associacions juvenils, cursos d’estiu, etc. Les seues informacions estan exposades en el primer mural a la dreta del passadís que va de consergeria a la cantina.