Els llibres de text per als participants en el Banc de Llibres es lliuraran al setembre, els dies anteriors a l'inici de les classes.

Els dies i horaris de recollida es publicaran els primers dies de setembre.